T&T Consulting sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym na listę autoryzowanych doradców alternatywnego systemu obrotu GPW w Warszawie. Spółka świadczy usługi związane z przeprowadzeniem procesu wprowadzania spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, funkcjonowaniem spółki na rynku publicznym, a także z szeroko pojętym doradztwem strategicznym, wsparciem w procesie pozyskania kapitału oraz optymalizacją elementów zarządczych w spółkach.

Zapewnia kompleksową obsługę w zakresie doradztwa związanego z zarządzaniem skierowana do spółek, które już są bądź zamierzają ubiegać się o notowanie w Alternatywnym Systemie Obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

T&T Consulting to działający od 2002 roku podmiot, który świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

  • emisji papierów wartościowych oraz ich wprowadzania do obrotu na rynkach zorganizowanych (zwłaszcza Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW na Catalyst i NewConnect),
  • funkcjonowania spółek na rynku publicznym, w tym wypełniania obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich,
  • szeroko pojętego doradztwa strategicznego,
  • wsparcia w procesie pozyskiwania kapitału,
  • optymalizacji elementów zarządczych w spółkach.

Spółka jest wpisana na prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. listy Autoryzowanych Doradców: zarówno NewConnect, jak i Catalyst.