tt_icony2

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma

Telefon (wymagane)

E-mail (wymagane)

Preferowane godziny kontaktu:
7:00-9:009:00-12:0012:00-16:0016:00-18:00

Temat:

Uwagi

Powierzam oraz dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych (również w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania) przez następujące podmioty: T&T Consulting Sp. z o.o., zwany dalej Spółką swoich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu w celach związanych z przedstawianiem informacji handlowych i promocji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Oświadczam, że zostałem poinformowany o celu zbierania ww. danych osobowych, dobrowolności ich podania, prawie wglądu do swoich danych osobowych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, poprawienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

przepisz kod z obrazka captcha

T&T Consulting Sp. z o.o.

Ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka

tel. 506 097 334

NIP 8982200755
REGON 021909240
KRS 0000424833

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy Kapitał zakładowy: 40.000,00 (opłacony w całości)